Our Aim


Why Do İSTEK Schools Organize Foreign Languages Conference?
There is no sustainable development program applicable to the students who are in the process of foreign language acquisition in our country. Considering this need, as İSTEK Schools, we have taken the initiative to organize a Foreign Languages Conference for English teachers working in public and private schools.

İSTEK Okulları Neden Yabancı Diller Konferansı Düzenliyor?
Ülkemizde yabancı dil edinim sürecinde olan öğrencilerin sürdürülebilir bir gelişim planı yoktur. İSTEK Okulları olarak bu ihtiyaçtan yola çıkarak, devlet ve özel okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik bir Yabancı Diller Konferansı düzenledik.

Our Aim
Our aim is to enable English teachers to internalize the characteristics of the language acquisition process; learn methods and approaches that allow them to develop productive language skills even with limited content, resources, and class hours; emphasize the fact that assessment & evaluation is not merely a compilation of figures, but an invaluable resource in optimizing class work; and reinforce the correlation between data analysis and decision making. sound decision-making mechanism.

Amacımız
Amacımız İngilizce öğretmenlerinin dil edinim süreci karakteristiğini içselleştirmeleri; kısıtlı içerik, kaynak veya ders saati ile de üretken dil becerilerinin gelişebileceği yöntemler ve yaklaşımlarla donatılması; ölçme ve değerlendirmenin sadece sayılardan ibaret olmayıp öğretmen, öğrenci, veli ve okul idaresi dörtgeninde sınıf içi çalışmaların optimum düzeyde faydalı hale getirilmesinde çok önemli bir kaynak olduğunun altının çizilmesi; veri analizi ile sağlıklı karar mekanizması arasındaki korelasyonun pekiştirilmesidir.

Who Should Attend?
All English teachers teaching in public and private schools are welcome to attend the conference free of charge.

Kimler Katılabilir?
Konferans, İstanbul'daki tüm özel ve devlet okullarının İngilizce öğretmenlerine açık ve ücretsizdir.