Spokespersons


İpek Bulduk Cooley

İpek Bulduk- Cooley is an education leader with vast experience in the fields of differentiated teaching, curriculum design, integration, assessment & evaluation. Upon winning “Fullbright Teacher Exchange Program Scholarship” in 2004 ranking first in Turkey, she spent one year in Washington D.C. teaching American Literature, Mythology, and Drama to high school students whose native language was English. In 2006 she completed her MBA Master’s Degree in Educational Management and Supervision. She served as the Coordinator-in-Charge of all schools (consisted of 81,000 students, and 2,800 instructors) in Kent City of Washington State in the fields of ELL (English Language Learners) curriculum, state examination data analysis, educational program planning and application, and teachers’ training from 2009-2013. She concurrently managed the team preparing WLPT (Washington Language Proficiency Test) which is the only instrument of assessment & evaluation applicable to all ELL students in Washington State. İpek Bulduk Cooley served as the Foreign Languages and Assistant General Manager of Bahçeşehir-K12 Schools from 2013-2017. She has been working as İSTEK Schools Foreign Languages and Yeditepe University Relations Director since June 2018.İpek Bulduk- Cooley, farkılılaşmış öğretim, müfredat yazım, entegrasyon, ölçme ve değerlendirme alanında engin ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip bir eğitim lideridir. 2004 yılında Türkiye 1.si olarak kazandığı “Fullbright Öğretmen Değişim Programı Bursu” ile yıl boyunca ABD’nin Washington eyaletinde, ana lisanı İngilizce olan lise öğrencilerine tam zamanlı Amerikan Edebiyatı, Mitoloji ve Drama öğretmenliği yaptıktan sonra 2006 yılında MBA, Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2009-2013 yıllarında Washington eyaletinin Kent şehrindeki tüm okulların (81000 öğrenci ve 2800 eğitimci) ELL ( English Language Learners) müfredatı, eyalet sınav data analizi, eğitim programı planlaması ve uygulaması, öğretmen eğitiminde sorumlu koordinatör olarak görev yaptı. Aynı zamanda Washington eyaletinde tüm ELL öğrencileri için kullanılan tek ölçme ve değerlendirme aracı olan WLPT (Washington Language Proficiency Test) sınavnı hazırlayan ekibi yönetmiştir. İpek Bulduk-Cooley, 2013-2017 yıllarında Yabancı Diller Direktörü ve Genel Müdür Yardımcı olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki Bahçeşehir-K12 okullarında görev yapmıştır. Haziran 2018 tarihinden itibaren İSTEK Okulları Yabancı Diller ve Yeditepe Üniversitesi İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.