Spokespersons


Prof.Sarah Mercer

Sarah Mercer is Professor of Foreign Language Teaching at the University of Graz, Austria, where she is Head of ELT methodology. Her research interests include all aspects of the psychology surrounding the foreign language learning experience. She is the author, co-author and co-editor of several books in this area including, ‘Towards an Understanding of Language Learner Self-Concept’, ‘Psychology for Language Learning’, ‘Multiple Perspectives on the Self’ in SLA’, ‘New Directions in Language Learning Psychology’, ‘Positive Psychology in SLA’, ‘Exploring Psychology for Language Teachers’ (Winner of the IH Ben Warren Prize), and ‘Language Teacher Psychology’. She has also published over 140 book chapters and journal articles. She has served as Principal Investigator on several funded research projects, including currently a large FWF-funded project investigating language teacher wellbeing. She works on the editorial board of various journals, was co-editor of the journal System for several years, is co-editor of Multilingual Matters’ Psychology of Language Learning and Teaching book series, is currently vice-president of the International Association for the Psychology of Language Learning (IAPLL), and serves as a consultant on several international projects. In 2018, she was awarded the Robert C Gardner Award for excellence in second language research by the International Association of Language and Social Psychology (IALSP).Sarah Mercer, ELT Metodolojisi Bölüm Başkanlığını yürüttüğü Avusturya’nın Graz Üniversitesi’nde Yabancı Dil Öğretmenliği Profesörü olarak hizmet vermektedir. İlgilendiği araştırma konuları arasında yabancı dil öğrenimi deneyimini çevreleyen psikolojinin tüm veçheleri yer almaktadır. Bu alanda kaleme alınmış, ‘Towards an Understanding of Language Learner Self-Concept’, ‘Psychology for Language Learning’, ‘Multiple Perspectives on the Self’ in SLA’, ‘New Directions in Language Learning Psychology’, ‘Positive Psychology in SLA’, ‘Exploring Psychology for Language Teachers’ (IH Ben Warren Ödülü Sahibi) ve ‘Language Teacher Psychology’’nin de aralarında bulunduğu pek çok kitabın (ortak) yazarlığını ve ortak editörlüğünü üstlenmiştir. Bunların yanı sıra, 140’ın üzerinde yayınlanmış kitap bölümü ve mecmua makalesi bulunmaktadır. Şu anda bünyesinde yer aldığı FWF-destekli büyük ölçekli dil öğretmenlerinin esenliği üzerine araştırma projesi benzeri çok sayıda destekli araştırma projesinde Baş Araştırmacı olarak görev yapmıştır. Birkaç yıl boyunca System mecmuasının ortak editörlüğünü yürütmüş olduğu gibi, an itibariyle de muhtelif mecmuaların yayın kurullarında yer almakta, Multilingual Matters’ın Psychology of Language Learning and Teaching kitap serisinin ortak editörlüğünü yapmakta, Uluslararası Dil Öğrenimi Psikolojisi Topluluğu (IAPLL) Başkan Yardımcılığını yürütmekte ve birçok uluslar arası projede de danışman olarak hizmet vermektedir. 2018 yılında, Uluslararası Dil ve Sosyal Psikoloji Topluluğu (IALSP) tarafından ikinci dil araştırmalarında göstermiş olduğu üstün başarıdan ötürü Robert C Gardner Ödülüne lâyık bulunmuştur.