Spokespersons


Doç. Dr. Hossein Farhady

Assoc. Prof. Dr. Hossein Farhady is a linguist, who has taught and worked in and out of Iran for more than forty years. He has received his Master’s Degree on TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Dr. Farhady has carried out his studies in Iran, Canada, Armenia, and USA. He has delivered presentations at local and national conferences. He has more than 10 books, and 50 essays published on linguistics and assessment. Having served as project manager in various organizations, he has thereupon served as founding dean at the English department. He has concurrently managed the Proficiency examinations conducted by Pearson Co. and Versant examinations.He currently works at ELT Department of Yeditepe University and is an Associate Professor at South California University.Doç. Dr. Hossein Farhady kırk yıldan fazla süredir İran içinde ve dışında öğreten,çalışmalarını sürdüren ve öğretmenlik yapan bir dil bilimcidir. Anadili İngilizce olmayan kişilere İngilizce öğretme konusunda yüksek lisans yapmıştır. Çalışmalarını İran,Kanada, Ermenistan ve Amerika’da sürdürmüştür. Yerel ve ulusal konferanslarda sunumlar yapmıştır.Dilbilim ve ölçme değerlendirme hakkında 10 taneden fazla kitap ve 50 makalesi yayınlanmıştır. Farklı organizasyonlarda proje yöneticisi olarak çalışmış,daha sonra İngilizce departmanında kurucu dekan olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Pearson firmasına bağlı Proficieny sınavlarını ve Versant sınavlarını yönetmiştir.Şu anda İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde ELT bölümünde çalışmaktadır ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin yardımcı profesörlüğünü yapmaktadır.